RETURER & REKLAMATIONER


Alla returer och reklamationer hanteras via vår webbsida (rindab.se).
Vänligen följ nedanstånde länkar för respektive ärende: 


Returer: https://www.rindab.se/information/retureravfelfriavaror/ 

Reklamationer: https://www.rindab.se/information/reklamationer/